Obowiązkowe urządzenia w ciężarówkach do poboru e-myta.

Od 1 stycznia 2015 r. zmienia się w Norwegii system poboru opłat za korzystanie z dróg przez samochody użytkowe o masie powyżej 3,5 tony.

Zmiana dotyczy wszystkich przewoźników obsługujących trasy do/z Norwegii, zarówno największe firmy z sektora TSL, jak i niezależnych kierowców.

Pozwoli to na bardziej efektywne pobieranie opłat drogowych od norweskich i zagranicznych firm, jak również od niezależnych kierowców.

Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na budowę dróg.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, przestrzeganie nowych przepisów będzie rygorystycznie kontrolowane przez norweską policję, służby celne oraz Zarządu Dróg Publicznychi.

Wysokość nałożonej po raz pierwszy grzywny będzie wynosić 8000 NOK. Jej wartość wzrośnie do 12 tys. jeśli nie zostanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni.

W przypadku powtórzenia się wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość kary zwiększy się do 16 tys. NOK .

Przewoźnikom obsługującym trasy do Norwegii tamtejsze władze zalecają zamówić elektroniczny znacznik za pośrednictwem strony internetowej www.autopass.no (w przypadku obowiązkowego urządzenia) lub strony www.easygo.com.