Strajk w Tromsø – 28 stycznia.

Związki zawodowe LO, YS i Unio zrzeszające w sumie ok 1 500 000 członków zapowiadają demonstrację polityczną w dniu 28.01. 2015 w Tromsø oraz wielu innych miastach Norwegii od godziny 14.00 do 16.00.

Związki zawodowe niezadowolone są z zapowiedzianej zmiany przepisów z zakresu prawa pracy.
Zmiany w przepisach mają dać większe prawa pracodawcom do zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu. Zapowiadane zmiany w prawie pracy tłumaczone są potrzebą umożliwienia pracodawcom większej elastyczności przy zatrudnianiu pracowników.

Związki zawodowe twierdzą, że przepisy prawa są wystarczająco elastyczne, natomiast wprowadzenie zmian w znacznym stopniu pogorszy warunki pracy.