Monthly Archives: grudzień 2014

Kontakt do Konsula Honorowego w Tromsø.

Konsul Honorowy: Trygve Myrvang

Stortorget 2

9291 Tromsø

Tel. +47 77 66 01 00

E-mail: trygve.myrvang@rafisklaget.no

…………………….
Konsul honorowy, co do zasady, może wykonywać wszystkie te same funkcje, co konsul zawodowy, choć niekiedy faktycznie powierza się im węższy zakres obowiązków. W krajach, w których państwo wysyłające nie jest reprezentowane przez misję dyplomatyczną, ani konsula zawodowego – konsul honorowy może być traktowany jak „oficjalny przedstawiciel” państwa i w takim charakterze zapraszany na uroczystości państwowe, itp.

Konsulami honorowymi najczęściej zostają osoby posiadające obywatelstwo państwa przyjmującego (w przypadku konsulów zawodowych – praktycznie zawsze posiadają oni obywatelstwo państwa wysyłającego), a mające korzenie w kraju wysyłającym. Mogą to być osoby, które wyemigrowały ze swojego kraju lub mają z nim związki rodzinne. Osoby takie muszą być dobrze sytuowane oraz mieć dobrą opinię w kraju, w którym mają pełnić funkcję konsula.

W przypadku, gdy konsul honorowy jest obywatelem państwa, w którym urzęduje, jego przywileje i immunitety są bardzo ograniczone i właściwie sprowadzają się do wyłączenia możliwości pociągnięcia go przez to państwo do odpowiedzialności w związku z wykonywaniem przez niego czynności konsularnych.

Większość konsulatów to właśnie konsulaty honorowe – w polskiej służbie konsularnej w 2005 roku istniało łącznie 231 konsulatów (różnej rangi, w tym także wydziały konsularne przy ambasadach i punkty konsularne), z czego 141 stanowiły konsulaty honorowe, a właściwie urzędy kierowane przez konsuli honorowych.

źródło: wikipedia.pl

Obowiązkowe urządzenia w ciężarówkach do poboru e-myta.

Od 1 stycznia 2015 r. zmienia się w Norwegii system poboru opłat za korzystanie z dróg przez samochody użytkowe o masie powyżej 3,5 tony.

Zmiana dotyczy wszystkich przewoźników obsługujących trasy do/z Norwegii, zarówno największe firmy z sektora TSL, jak i niezależnych kierowców.

Pozwoli to na bardziej efektywne pobieranie opłat drogowych od norweskich i zagranicznych firm, jak również od niezależnych kierowców.

Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostaną na budowę dróg.

Zgodnie z zapowiedziami rządu, przestrzeganie nowych przepisów będzie rygorystycznie kontrolowane przez norweską policję, służby celne oraz Zarządu Dróg Publicznychi.

Wysokość nałożonej po raz pierwszy grzywny będzie wynosić 8000 NOK. Jej wartość wzrośnie do 12 tys. jeśli nie zostanie ona uregulowana w ciągu trzech tygodni.

W przypadku powtórzenia się wykroczenia w ciągu dwóch lat, wysokość kary zwiększy się do 16 tys. NOK .

Przewoźnikom obsługującym trasy do Norwegii tamtejsze władze zalecają zamówić elektroniczny znacznik za pośrednictwem strony internetowej www.autopass.no (w przypadku obowiązkowego urządzenia) lub strony www.easygo.com.